Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse cu dublă utilizare » Întrebări frecvente

 

Vizitatori: 374.735


Ultima actualizare:
6-1-2020
1. Ce inseamna “produse cu dubla utilizare”?

Conform Regulamentului (CE) NR. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (textul la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=MT), „produse cu dublă utilizare” înseamnă produse, inclusiv produse software și tehnologii, care pot avea o utilizare atât civilă, cât și militară și includ toate produsele care pot fi utilizate atât în scopuri neexplozive, cât și la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive.

2. Cum putem afla daca un produs este cu dubla utilizare?

Puteti compara caracteristicile tehnice ale produsului cu cele specificate in Anexa I a Regulamentului Delegat (UE) 2018/1922 al Comisiei din 10 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (textul la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1922&from=EN). Incercati sa identificati produsul cautat printre cele descrise in Regulament.

3. Care sunt operatiunile cu produse cu dubla utilizare pentru care legislatia comunitara impune necesitatea controlului?

Operatiunile cu produse cu dubla utilizare supuse controlului, potrivit Regulamentului (CE) NR. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 (textul la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=MT), sunt: exportul, transferul, serviciile de intermediere și tranzitul de produse cu dublă utilizare.

4. Ce implicatii are faptul ca produsul pe care il exportam este cu dubla utilizare?

Daca produsul sau produsele pe care doriti sa le exportati sunt produse cu dubla utilizare, si acestea sunt expediate catre tari din afara UE, veti avea nevoie de o licenta de export, eliberata de ANCEX. De o astfel de licenta va fi nevoie si daca expediati in interiorul UE (schimb intracomunitar) produse mentionate in Anexa IV a Regulamentului Delegat (UE) 2018/1922 al Comisiei din 10 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 (textul la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1922&from=EN).

5. Controlul priveste doar operatiunile de export cu produse fizice ?

Controlul nu se limiteaza la exporturi de produse fizice; se refera si la transmiterea de produse software și tehnologii prin mijloace de comunicare electronice, inclusiv fax, telefon, poștă electronică sau orice alt mijloc electronic.

6. Cum obtin informatii referitoare la completarea cererii de consultanta in vederea stabilirii regimului de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare?

Consultati Ghidul pentru completarea cererii de consultanta, aflat la adresa http://www.ancex.ro/upload/GHID_pentru_completarea_cererii_de_consultanta_modificat V240419.pdf.

7. Avem de efectuat un export catre o tara din afara UE si s-ar putea ca produsul (o parte din produse) sa fie cu dubla utilizare. Ce trebuie sa facem?

Completati formularul de autoevaluare disponibil in pag. 10 a Ghidului pentru completarea cererii de consultanta, aflat la adresa http://www.ancex.ro/upload/GHID_pentru_completarea_cererii_de_consultanta_modificat_V240419.pdf. Formularul de autoevaluare completat trebuie prezentat biroului vamal. In cazul in care biroul vamal considera insuficienta evaluarea dvs., va solicita sa va adresati ANCEX in vederea obtinerii unui aviz privind posibila incadrare a produselor in categoriile din Regulamentul nr. 2018/1922. In acest caz, biroul vamal va semna, alaturi de dvs., formularul cererii de consultanta, pe care il veti transmite catre ANCEX.

8. Avem de efectuat un export catre o tara din interiorul UE (transfer intracomunitar) si s-ar putea ca produsul (o parte din produse) sa fie cu dubla utilizare. Ce trebuie sa facem?

In cazul transferului intracomunitar, nu este nevoie de licenta de export decat pentru produsele prevazute in Anexa IV a Regulamentului Delegat (UE) 2018/1922 al Comisiei din 10 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1922&from=EN). Pentru exportul acestor produse, urmati instructiunile referitoare la exporturi catre tari din afara UE (intrebarea anterioara).

9. Ce solicitari transmit in principal agentii economici catre ANCEX?

In principal, ANCEX primeste de la agentii economici: • cereri de consultanta in vederea stabilirii regimului de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare (formular la adresa http://www.ancex.ro/?pag=57&accept=true); • cereri pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de export (formular la adresa http://www.ancex.ro/?pag=57&accept=true); • angajamente privind respectarea condițiilor și cerințelor de utilizare ale autorizațiilor generale de export ale Uniunii Europene.

10. Catre este durata de solutionare a unei cereri de consultanta?

Durata de soluționare a cererii de consultantă este de cel mult 30 de zile de la data primirii tuturor datelor solicitate de către ANCEX, conform Art. 10 din Normele de aplicare a OUG nr. 119/2010, modificată, aprobate prin ordinul nr. 914/2012 al ministrului afacerilor externe, disponibile la adresa http://www.ancex.ro/upload/Ordinul_914_MO462.pdf.

11. Ce documente sunt necesare pentru solutionarea cererii de consultanta?

Pentru solutionarea cererii de consultanta trebuie transmise, alaturi de formularul cererii de consultanta, specificatiile tehnice ale produselor destinate exportului. Pentru destinațiile supuse măsurilor restrictive (conform art. 9 din normele de aplicare a OUG nr. 119/2010, modificată, aprobate prin ordinul nr. 914/2012 al ministrului afacerilor externe) – Federatia Rusa, Ucraina, Iran, Siria, Coreea de Nord - cererea de consultanță trebuie însoțită de o declarație de utilizare finală (End-user statement) conform modelelor de la pag. 10 a Ghidului pentru completarea cererii de consultanta, aflat la adresa http://www.ancex.ro/upload/GHID_pentru_completarea_cererii_de_consultanta_modificat_V240419.pdf (sectiunea Informatii Utile, par. 3)

12. Care este durata solutionarii unei cereri de licenta individuala de export?

ANCEX soluționează cererile de licență în termen de maximum 45 de zile de la data depunerii documentației complete necesare.

13. Ce documente sunt necesare pentru obtinerea unei licente individuale de export?

Documentele necesare obtinerii unei licente individuale de export sunt descrise in Art. 14 al Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 119/2010 privind regimul de control al produselor cu dubla utilizare, disponibile la adresa http://www.ancex.ro/upload/Ordinul_914_MO462.pdf.

14. Comisionarul vamal cu care lucram ne-a sfatuit sa obtinem avizul ANCEX din timp, pentru a nu mai avea niciun fel de probleme cand produsele ajung in vama. In ce conditii putem transmite cererea de consultanta catre ANCEX?

Transmiteti o cerere de consultanta catre ANCEX atunci cand nu aveti competentele necesare completarii formularului de autoevaluare disponibil in pag. 10 a Ghidului pentru completarea cererii de consultanta, aflat la adresa http://www.ancex.ro/upload/GHID_pentru_completarea_cererii_de_consultanta_modificat_V240419.pdf (sectiunea Informatii utile, par. 2), sau dupa ce ati completat acest formular, iar biroul vamal a impus obtinerea unui aviz ANCEX, considerand ca autoevaluarea este insuficienta. In acest ultim caz, cererea de consultanta transmisa ANCEX trebuie vizata si de biroul vamal respectiv.

15. Biroul vamal prin care dorim sa derulam un export ne-a anuntat ca e nevoie de avizul ANCEX pentru derularea operatiunii. Cum il obtinem ?

Completati formularul cererii de consultanta, disponibil la adresa http://www.ancex.ro/?pag=57&accept=true. Formularul trebuie sa fie vizat si de biroul vamal care a solicitat avizul ANCEX.

16. Am obtinut in trecut un aviz ANCEX, care confirma ca anumite produse pe care le-am exportat nu sunt cu dubla utilizare. Il pot prezenta in vama la un export ulterior al acelorasi produse, catre aceiasi destinatari?

Avizul ANCEX este valabil pana la urmatoarea actualizare a continutului Anexei I a Regulamentului (CE) NR. 428/2009. Actualizarea si modificarea acesteia se face, de regula, la sfarsitul fiecarui an calendaristic.

17. In cazul in care stim ca produsul pe care dorim sa il exportam este cu dubla utilizare, sau daca ANCEX ne-a informat asupra acestui fapt, ce trebuie sa facem?

Completati formularul cererii de licenta individuala sau globala de export, disponibil la adresa http://www.ancex.ro/?pag=57&accept=true. Transmiteti la ANCEX cererea semnata, in original, impreuna cu documentele insotitoare (descrise in Art. 14 al Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 119/2010 privind regimul de control al produselor cu dubla utilizare, disponibile la adresa http://www.ancex.ro/upload/Ordinul_914_MO462.pdf).

18. Exportam frecvent anumite produse cu dubla utilizare catre un grup restrans de destinatii. Cum putem proceda pentru a facilita operatiunile?

Se poate obtine o autorizatie generala de export a Uniunii Europene, in cazul in care tipul operatiunii si tara de destinatie sunt conforme celor prevazute in Anexa II a Regulamentului Delegat (UE) 2018/1922 al Comisiei din 10 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1922&from=EN. Pentru aceasta, completati angajamentul privind respectarea condițiilor și cerințelor de utilizare ale autorizațiilor generale de export ale Uniunii Europene, disponibil la adresa http://www.ancex.ro/?pag=57&accept=true (una din Anexele 21.a – 21.f., in functie de situatia identificata in Anexa II a Regulamentului Delegat (UE) 2018/1922).

19. Este posibil sa avem nevoie de licenta pentru exportul unor produse cu dubla utilizare care nu sunt prevazute in Anexa I a Reg. 2018/1922?

In anumite cazuri, descrise in Art. 4 si 8 ale Regulamentului (CE) NR. 428/2009 (textul la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=MT), este posibil ca autoritatile competente sa identifice necesitatea obtinerii unei licente de export pentru produse care nu se regasesc in Anexa I a Reg. 2018/1922.

20. Am initiat activitatea de cercetare in scopul dezvoltarii unor produse cu dubla utilizare, sau activitatea de productie a unor astfel de produse. Este nevoie sa notificam ANCEX?

Da, este nevoie sa completati Anexa 20 aflata la adresa http://www.ancex.ro/?pag=57&accept=true, in termen de 10 zile de la data inceperii activitatilor respective, si sa o transmiteti la ANCEX, semnata, in original, conform Art. 56 – 59 din normele metodologice de aplicare a OUG nr. 119/2010 privind regimul de control al produselor cu dubla utilizare, disponibile la adresa http://www.ancex.ro/upload/Ordinul_914_MO462.pdf.

21. Dupa efectuarea unui export de produse in baza unei licente individuale de export, ce obligatii legale mai am fata de ANCEX?

In cazul operațiunilor de export definitiv, aveți obligația, conform Art. 10 alin. 5 din OUG nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare, disponibila la adresa http://www.ancex.ro/upload/OUG_119_2010.pdf, să prezentați la ANCEX certificatul de control al livrării sau un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea statului importator, în termen de 4 luni de la data livrării. Conform normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 119/2010 privind regimul de control al produselor cu dubla utilizare, disponibile la adresa http://www.ancex.ro/upload/Ordinul_914_MO462.pdf: • În cazul neutilizării licențelor eliberate, trebuie să înștiințați ANCEX în termen de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate înscris în acestea, și să returnați exemplarul LICENȚĂ (Art. 47 par. 3). • În termen de 10 de zile de la data exportului, trebuie să transmiteți la ANCEX copii ale documentului administrativ unic și a facturii externe (Art. 14 par. 5).

22. Dupa efectuarea unui export de produse in baza unei autorizatii generale de export a Uniunii Europene, ce obligatii legale mai am fata de ANCEX?

Conform normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 119/2010 privind regimul de control al produselor cu dubla utilizare, disponibile la adresa http://www.ancex.ro/upload/Ordinul_914_MO462.pdf, aveti obligatia sa: - informați ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licențe, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export (Art. 27 par. 1); - în cazul în care, la utilizările ulterioare ale licenței generale de export a Uniunii, produsele exportate sau destinatarul final diferă de cele menționate la prima utilizare, aveți obligația de a notifica ANCEX în vederea obținerii acordului privind posibilitatea de utilizare a licenței generale de export a Uniunii (Art. 27 par. 2); - până la data de 25 a lunii în curs să transmiteți la ANCEX tabelul în format electronic, conform Anexei nr. 22 aflata la adresa http://www.ancex.ro/?pag=57&accept=true, cuprinzând date privind exporturile din luna precedentă, sa trimiteti copia documentului administrativ unic, a facturii externe și a documentului de transport la cererea ANCEX (Art. 22 par. 4).