Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse Militare » Consultanţă

 

Vizitatori: 374.741


Ultima actualizare:
6-1-2020

Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul pentru Controlul Exporturilor acordă consultanţă de specialitate, cu titlu gratuit, la cererea persoanelor interesate de regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militar.

Domeniile în care se acordă consultanţa de specialitate sunt:
a) legislaţia specifică;
b) încadrarea produselor în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control;
c) stabilirea tipului de licenţă / operaţiune cu produse militare;
d) evaluarea oportunităţii de export pe o anumită destinaţie, ţinând cont de sancţiunile internaţionale.

Modul de acordare a consultanţei privind încadrarea unor produse în listele cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare a fost stabilit prin legislatia secundară (art. 93 - art. 96 din Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 849/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 158/1999 cu modificările şi completările ulterioare) – vezi „Documente utile”.

Cererile de consultanţă, în original, precum şi documentaţia de susţinere a acestora se depun la sediul Departamentului pentru Controlul Exporturilor, direct sau prin serviciile poştale / curierat rapid. Consultanţa de specialitate, de tip a, c sau d se poate solicita şi prin cerere depusă direct la sediul departamentului sau prin fax, poştă, curierat rapid sau e-mail (fax. nr. 021 3111297, email consultanta.sac@mae.ro).  


Documente utile