Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse Militare » Lista de control

 

Vizitatori: 374.736


Ultima actualizare:
6-1-2020


În conformitate cu prevederile legale, listele cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni se aprobã prin Ordin al ministrului afacerilor externe.


Noua Listă de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni aprobatã prin Ordinul ministrului Afacerilor Externe nr. 901 din 4 iunie 2019 a intrat în vigoare la 5 iulie 2019.

         
Încã de la admiterea sa (1996) în Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenționale și de produse și tehnologii cu dublã utilizare, România a acceptat, ca marea majoritate a statelor participante la acest regim de control al exporturilor, ca lista naționalã de produse militare sã fie construitã pe baza Listei de armamente și muniții (ML) a Aranjamentului de la Wassenaar (AW).

În cadrul Aranjamentului de la Wassenaar, statele participante propun modificări și completări la lista de armamente și muniții. Propunerile agreate de Grupul de Experți al AW se aprobă în cadrul plenarelor AW. 
Lista de armamente și muniții a AW se află la baza construcției Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare. Aceasta din urmă este preluată de Directiva UE a Comisiei de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European  și a Consiliului în ceea ce privește lista produselor din domeniul apărării.  Această directiva este transpusă la nivel național prin ordin al ministrului Afacerilor Externe de aprobare a listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni.
    Legături utile