Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse Militare » Legislaţie

 

Vizitatori: 374.728


Ultima actualizare:
6-1-2020

1. Legislație primară
1.1. Regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militarerepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 septembrie 2013 
  • Republicată în temeiul art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55 /2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 30 octombrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 18 aprilie 2013, dându-se textului o nouă numerotare.
   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999 și a mai fost modificată și completată prin:
   - Ordonanța Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 31 ianuarie 2000, respinsă prin Legea nr. 594/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 24 decembrie 2003; 
   - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 25 aprilie 2000, respinsă prin Legea nr. 599/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 24 decembrie 2003; 
   - Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 6 octombrie 2003;
   Legea nr. 595/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.239 din 22 decembrie 2004; 
   Legea nr. 7/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2010.
1.2. Aplicarea sancțiunilor internaționale și comunitare
 • Legea nr. 217/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a unor sancțiuni internaționale (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009).
1.3. Legislație incidentă
 • Legea nr. 499/2002 pentru aprobarea plății cotizației care îi revine României în calitatea sa de participant la Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenționale și produse și tehnologii cu dublă utilizare – Elemente inițiale, - adoptate la 11-12 iulie 1996 și amendate la 6-7 decembrie 2001 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 29 iulie 2002).
 • Legea nr. 9/2004 pentru aderarea României la Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adoptat la New York la 31 mai 2001, adițional la Conventia Natiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 2 martie 2004).

2. Legislație secundară
2.1. Lista de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni.    
2.2. Norme privind implementarea legislației pentru controlul exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
2.2.1. Norme metodologice

2.2.2. Licențe generale

2.2.3. Formulare-tip pentru înregistrare, certificare, licențe, certificat internațional de import, certificat de control al livrării, consultanță
 • Ordinul nr. 848/2013 al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea formularelor-tip de înregistrare, certificare, licență și alte documente prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările și completările ulterioare (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 16 octombrie 2013. Anexele la Ordinul nr. 848/2013 sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638bis din 16 octombrie 2013) 

2.2.4. Raportări
 • Ordinul nr. 2096/2014  al ministrului afacerilor externe privind modalitatea de raportare periodică a derulării operațiunilor de comerț exterior cu produse militare supuse controlului prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 821/11.11.2014) 

2.2.5. Consiliul interministerialDocumente utile
   Legături utile