Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse Militare » Formulare

 

Vizitatori: 374.736


Ultima actualizare:
6-1-2020

NOU! FORMULAR DE ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Consultanță   Formularul se completează electronic
Înregistrare                 Formularul-tip se completează olograf
Certificare Formularul-tip se completează olograf


Licențiere
(formularele-tip se solicită la ANCEX pe bază de cerere)
Cerere pentru eliberarea formularelor-tip 
Cerere pentru înscrierea la licența generală nr. LGIED – RO – 01
Cerere pentru înscrierea la licența generală nr. nr. LGTED – RO – 01
Cerere pentru înscrierea la licența generală nr. LGIFA–RO–01
Cerere pentru înscrierea la licența generală nr. LGEFA-RO-01

Cerere pentru înscrierea la licența generală nr. LGERE-RO-01
Cerere pentru înscriere la licența generală nr. LGIRE-RO-01
Cerere pentru înscrierea la licența generală nr. LGTDC-RO-01

Formulare-tip

  • END USER STATEMENT (declaratia utilizatorului final) Formularul se completează electronic pe hârtie cu antetul utilizatorului final

  • NONTRANSFER AND USE CERTIFICATE (certificat de utilizare finală și nontransfer) Formularul se  completează electronic                                                                                                     
Raportări
  • Anexe la Ordinul nr. 2096/2014 al ministrului afacerilor externe privind modalitatea de raportare periodică a derulării operațiunilor de comerț exterior cu produse militare supuse controlului prin OUG 158/1999:  

Anexa Nr. 1 - Stadiul derulării operațiunilor de export/transfer definitiv și intermediere în baza licențelor individuale/globale cu produse militare
   Anexa Nr. 2 - Stadiul derulării operațiunilor de import/transfer definitiv în baza licențelor individuale/globale cu produse militare
   Anexa Nr. 3 - Raportări pentru trasabilitatea produselor militare din categoriile ML1, ML2 și ML3.