Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse cu dublă utilizare » Liste de control

 

Vizitatori: 374.726


Ultima actualizare:
6-1-2020

Listele comune de produse cu dublă utilizare sunt elemente esențiale pentru un sistem eficient de control al exporturilor și sunt cuprinse în anexele Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului, cu modificările ulterioare.

In conformitate cu definiția din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului produsele cu dublă utilizare sunt articole, inclusiv software și tehnologii, care pot fi utilizate atât în scopuri civile, cât și militare și includ toate mărfurile care pot fi utilizate atât în scopuri neexplozive, cât și în scopul sprijinirii în orice mod a fabricării armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive.

Listele de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa I și anexa IV se actualizează în conformitate cu obligațiile și angajamentele asumate și cu modificările acestora, pe care fiecare stat membru le-a acceptat ca membru al regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor (Aranjamentul de la Wassenaar, Grupul Australia, MTCR și NSG) sau prin ratificarea tratatelor internaționale la care este parte.

Sunt supuse controlului (procedura catch all) și produse care nu sunt prevăzute în anexa I atunci când:

- produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, utilizării la dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive ori la dezvoltarea, producerea, întreținerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme;

- țara cumpărătoare sau de destinație este supusă unui embargo de arme, decis printr-o poziție sau acțiune comună adoptată de Consiliu sau printr-o decizie a OSCE ori sub un embargo de arme impus printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU și în cazul în care exportatorul a fost informat de către autoritățile competente că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unei utilizări finale militare;

- produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, utilizării ca părți sau componente ale produselor militare prevăzute în lista produselor militare națională, care au fost exportate fără autorizare sau cu nerespectarea condițiilor autorizării prevăzute de legislația națională.

La acordarea sau neacordarea autorizației de export în temeiul regulamentului Consiliului se iau în considerare toate aspectele relevante, inclusiv:

- obligațiile și angajamentele pe care România le-a acceptat ca membru al regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale la care este parte;

- obligațiile ce revin României, care decurg din sancțiunile impuse printr-o poziție comună sau o acțiune comună adoptată de Consiliu ori printr-o decizie a OSCE ori printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU;

- considerente de politică externă și de securitate națională, inclusiv cele reglementate prin Codul de conduită al Uniunii Europene în materie de armament;

- considerente privind utilizarea finală declarată și riscul de deturnare de la aceasta.
Documente aferente