Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse Chimice » Liste de control

 

Vizitatori: 375.200


Ultima actualizare:
6-1-2020
ANEXA NR. 1 LA CONVENŢIE

LISTELE DE SUBSTANŢE CHIMICE

 
LISTA Nr. 1                                                Nr. CAS (   )                        Cod vamal       
A. Substanţe chimice toxice:               
(1)    Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fluorofosfonaţi de O-alchil (<C10, inclusiv cicloalchil)               
    Exemple: Sarin: Metilfluorofosfonat de O-izopropil    (107-44-8)           
    Soman: Metilfluorofosfonat de O-pinacolil    (96-64-0)    2931.00       
                   
(2)    Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidocianofosfaţi de O-alchil (<C10, inclusiv cicloalchil)               
    Exemplu: Tabun: Dimetilamidocianofosfat de O-etil    (77-81-6)    2931.00       
                   
(3)    Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) tiofosfonaţi de O-alchil (H sau <C10, inclusiv cicloalchil)-S-[2-(dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] şi sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare               
    Exemplu: VX: Metiltiofosfonat de O-etil-S-[2-(diizopropilamino)etil]    (50782-69-9)    2930.90       
                   
(4)    Iperite cu sulf:               
    2-Cloroetil-clorometil-sulfură    (2625-76-5)           
    Iperită: Bis(2-cloroetil)-sulfură    (505-60-2)           
    Bis(2-cloroetiltio)metan    (63869-13-6)           
    Sescviiperită: 1,2-Bis(2-cloroetiltio)etan    (3563-36-8)           
    1,3-Bis(2-cloroetiltio)-n-propan    (63905-10-2)           
    1,4-Bis(2-cloroetiltio)-n-butan    (142868-93-7)           
    1,5-Bis(2-cloroetiltio)-n-pentan    (142868-94-8)           
    Bis(2-cloroetiltiometil)-eter    (63918-90-1)           
    Iperită O: Bis(2-cloroetiltioetil)-eter    (63918-89-8)    2930.90       
                   
(5)    Lewisite:               
    Lewisită 1: 2-Clorovinildicloroarsină    (541-25-3)           
    Lewisită 2: Bis(2-clorovinil)cloroarsină    (40334-69-8)           
    Lewisită 3: Tris(2-clorovinil)arsină    (40334-70-1)    2931.00       
                   
(6)    Iperite cu azot:        2921.19       
    HN1: Bis(2-cloroetil)etilamină    (538-07-8)           
    HN2: Bis(2-cloroetil)metilamină    (51-75-2)           
    HN3: Tris(2-cloroetil)amină    (555-77-1)    2921.19       
            2930.90       
(7)    Saxitoxină    (35523-89-8)    3002.90       
                   
(8)    Ricină    (9009-86-3)    3002.90       
                   
B. Precursori:               
(9)    Difluoruri alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfonice               
    Exemplu: DF: Difluorură metilfosfonică    (676-99-3)           
                   
(10)    Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfoniţi de O-alchil (H sau <C10, inclusiv cicloalchil)-O-[2-(dialchil(Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] şi sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare               
    Exemplu: QL: Metilfosfonit de O-etil-O-[2-(diizopropilamino)etil]    (57856-11-8)    2931.00       
                   
(11)    Clorosarin: Metilclorofosfonat de O-izopropil    (1445-76-7)    2931.00       
                   
(12)    Clorosoman: Metilclorofosfonat de O-pinacolil    (7040-57-5)    2931.00    


 
LISTA Nr. 2    Nr. CAS    Cod vamal       
A. Substanţe chimice toxice:               
(1)    Amiton: Tiolofosfat de O, O-dietil-S-[2-(dietilamino)etil] şi sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare    (78-53-5)    2930.90       
(2)    PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)propenă    (382-21-8)    2903.30       
(3)    BZ: Benzilat de 3-chinuclidinil    (6581-06-2)    2933.90       
                   
B. Precursori:               
(4)    Substanţe chimice, cu excepţia celor înscrise în lista nr. 1, conţinând un atom de fosfor la care este legată o grupare metil, etil sau propil (normal sau izo), dar nici un alt atom de carbon           
    Exemple: Diclorură metilfosfonică    (676-97-1)           
    Metilfosfonat de dimetil    (756-79-6)           
    Excepţie: Fonofos: Etiltiofosfonotiolat de O-etil-S-fenil    (944-22-9)    2931.00       
(5)    Dihalogenuri N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amido-fosforice        2929.90       
(6)    N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosfaţi de dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)        2929.00       
(7)    Triclorură de arsen    (7784-34-1)    2812.10       
(8)    Acid 2,2-difenil-2-hidroxiacetic    (76-93-7)    2918.19       
(9)    Chinuclidinol-3-ol    (1619-34-7)    2933.39       
(10)    N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)-2-cloroetilamine şi sărurile protonate corespunzătoare        2921.19       
(11)    N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etanoli şi sărurile protonate corespunzătoare        2922.19       
    Excepţii: N, N-Dimetilaminoetanol şi sărurile protonate corespunzătoare    (108-01-0)           
    N, N-Dietilaminoetanol şi sărurile protonate corespunzătoare    (100-37-8)           
(12)    N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etantioli şi sărurile protonate corespunzătoare        2930.90       
(13)    Tiodiglicol: Bis(2-hidroxietil)-sulfură    (111-48-8)    2930.90       
(14)    Alcool pinacolilic: 3,3-Dimetilbutan-2-ol    (464-07-3)    2905.14       
                   
LISTA Nr. 3               
A. Substanţe chimice toxice:               
(1)    Fosgen: Diclorură de carbonil    (75-44-5)    2812.10       
(2)    Clorcian: Clorură de cianogen    (506-77-4)    2851.00       
(3)    Acid cianhidric: Cianură de hidrogen    (74-90-8)    2811.19       
(4)    Cloropicrină: Tricloronitrometan    (76-06-2)    2904.90       
                   
B. Precursori               
(5)    Oxiclorură de fosfor: Clorură de fosforil    (10025-87-3)    2812.10       
(6)    Triclorură de fosfor    (7719-12-2)    2812.10       
(7)    Pentaclorură de fosfor    (10026-13-8)    2812.10       
(8)    Fosfit de trimetil    (121-45-9)    2920.90       
(9)    Fosfit de trietil    (122-52-1)    2920.90       
(10)    Fosfit de dimetil    (868-85-9)    2921.19       
(11)    Fosfit de dietil    (762-04-9)    2920.90       
(12)    Monoclorură de sulf    (10025-67-9)    2812.10       
(13)    Diclorură de sulf    (10545-99-0)    2812.10       
(14)    Clorură de tionil    (7719-09-7)    2812.10       
(15)    Etildietanolamină    (139-87-7)    2922.19       
(16)    Metildietanolamină    (105-59-9)    2922.19       
(17)    Trietanolamină    (102-71-6)    2922.13