Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse Biologice » Legislaţie

 

Vizitatori: 374.726


Ultima actualizare:
6-1-2020

Legislație primară
Decret al Consiliului de Stat nr. 253 din 6 iulie 1979 pentru ratificarea Convenției cu privire la interzicerea perfecționării, producției și stocării armelor bacteriologice (biologice) și cu toxine și la distrugerea lor, deschisă spre semnare la Londra, Moscova și Washington la 10 aprilie 1972. (publicat în B.Of. nr. 57 din 7 iulie 1979)
Legea nr. 92 din 5 aprilie 2004 privind aprobarea participării Romaniei la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor chimice și biologice (publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 6 mai 2004).

Ordonanța de urgență 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată, cu modificări, prin Legea 197 din 7 noiembrie 2011.  (publicată în Monitorul Oficial nr. 256 din 18 aprilie 2012). Text consolidat.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12 din 11 aprilie 2012, aprobată prin Legea nr. 35 din 8 martie 2013 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare (publicată în Monitorul Oficial nr. 131 din 12 martie 2013) 

Legislație secundară

  • Hotărârea de Guvern nr. 666 din 31 iulie 2014 privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru avizarea autorizării prin licență a operațiunilor cu produse cu dublă utilizare (publicată în Monitorul Oficial nr. 598 din 11 august 2014)

  • Ordinul 914/2012 - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dubla utilizare (publicat în Monitorul Oficial Nr. 462 din 9 iulie 2012)

Legislația Uniunii Europene

 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1922 AL COMISIEI din 11 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare. - Nou!