Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse cu dublă utilizare » Legislație

 

Vizitatori: 374.731


Ultima actualizare:
6-1-2020


În domeniul controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare, pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, principalul instrument de lucru este Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009, de instituire a unui regim de control al exporturilor, al transferului, intermedierii și tranzitului produselor cu dublă utilizare (Regulamentul pe dublă utilizare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L134 din 29 mai 2009, intrat în vigoare la data de 27 august 2009, prevederile fiind direct aplicabile tuturor statelor membre.


Anexa I la Regulamentul pe dublă utilizare cuprinde lista produselor pentru exportul cărora este necesară o licență, lista punând în aplicare hotărârile plenarelor regimurilor internaționale de neproliferare și control al exporturilor, respectiv Aranjamentul de la Wassenaar (WA), Regimul de control al tehnologiilor pentru rachete (MTCR), Grupul furnizorilor nucleari (NSG), Grupul Australia (AG), Convenția privind interzicerea armelor chimice (CWC).

În perioada august 2016 – decembrie 2016 au avut loc mai multe plenare ale regimurilor internaționale de neproliferare care au hotărât modificări ale listelor proprii de control, modificări care nu au fost implementate încă prin regulament al instituțiilor Uniunii Europene.

În continuare sunt prezentate, în formă consolidată, toate modificările în vigoare.

În situația în care efectuați operațiuni cu produse cu dublă utilizare menționate în această listă vă rugăm să contactați Departamentul de control al exporturilor – ANCEX, care va decide modul de derulare al operațiunii.

Legislație primară

Ordonanța de urgență 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată, cu modificări, prin Legea 197 din 7 noiembrie 2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 256 din 18 aprilie 2012). Text consolidat.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12 din 11 aprilie 2012, aprobată prin Legea nr. 35 din 8 martie 2013 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare (publicată în Monitorul Oficial nr. 131 din 12 martie 2013). 

Legislație secundară

Hotărârea de Guvern nr. 666 din 31 iulie 2014 privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru avizarea autorizării prin licență a operațiunilor cu produse cu dublă utilizare (publicată în Monitorul Oficial nr. 598 din 11 august 2014).

  Norme de implementare

  Ordinul 358/2016 - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1861 al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (publicat în: Monitorul Oficial Nr. 177 din 9 martie 2016).

  Ordinul 914/2012 - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare (publicat în: Monitorul Oficial Nr. 462 din 9 iulie 2012).

  Legislația Uniunii Europene 

  REGULAMENTUL (CE) NR. 428/2009 AL CONSILIULUI din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare. 

  REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2199 AL COMISIEI din 17 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare - NOU!

  REGULAMENTUL (UE) 2019/496 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI  din 25 martie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit  Documente aferente

  Legislație incidentă


  Legături utile