Home Anunturi Produse Militare Produse cu dubl„ utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse cu dubl„ utilizare » Cereri de consultanț„ și licențiere

 

Vizitatori: 374.743


Ultima actualizare:
6-1-2020

Sunt de acord ca Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul de Control al Exporturilor, să fie autorizat să proceseze datele personale introduse în formularul de înregistrare utilizator, precum şi datele care sunt colectate prin declaraţiile şi formularele care trebuie completate în vederea derulării operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, în scopul prelucrării acestora pentru eliberarea autorizaţiilor necesare, menţinerea evidenţelor şi efectuarea raportărilor legale.

Am luat la cunoştinţă faptul că drepturile mele sunt prezentate în Capitolul III al REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) -

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN