Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse cu dublă utilizare » Autorizarea prin licenţă

 

Vizitatori: 374.731


Ultima actualizare:
6-1-2020


Licențele de export se eliberează pentru produse cu dublă utilizare cuprinse în Anexa I la Regulamentul Consiliului, precum și pentru produsele care nu sunt cuprinse în Anexa I, în situațiile prevăzute la art. 4 și art. 5 din Regulamentul Consiliului.

Licențele individuale de export se eliberează pentru exportul de produse cu dublă utilizare cuprinse în Anexa I la Regulamentul Consiliului și pentru transferul intracomunitar al produselor cu dublă utilizare prevăzute în Anexa IV la Regulamentul Consiliului. Aceste licențe sunt valabile pentru tipurile și categoriile de produse specificate, pentru un singur exportator și către un singur partener extern.

Licențele globale de export se eliberează pentru exportul de produse cu dublă utilizare cuprinse în Anexa I la Regulamentul Consiliului și pentru transferul intracomunitar al produselor cu dublă utilizare prevăzute în Anexa IV la Regulamentul Consiliului. Aceste licențe sunt valabile pentru tipurile și categoriile de produse specificate, pentru un singur exportator, pentru unul sau mai multe produse, către una sau mai multe țări determinate.

Licențele generale naționale de export se eliberează pentru exportul de produse cu dublă utilizare cuprinse în Anexa I la Regulamentul Consiliului și pentru transferul intracomunitar al produselor cu dublă utilizare prevăzute în Anexa IV partea I la Regulamentul Consiliului. Aceste licențe se acordă tuturor exportatorilor pentru exportul unuia sau mai multor produse cu dublă utilizare către una sau mai multe țări determinate și pot fi folosite numai în conformitate cu termenii și condițiile specificate.

Licențele generale comunitare de export se eliberează pentru exportul de produse cu dublă utilizare cuprinse în Anexa II la Regulamentul Consiliului, având ca destinație țările listate în Anexa II partea a 3-a la Regulamentul Consiliului, în conformitate cu procedura detaliată în art. 6 al Regulamentului Consiliului.

Pentru eliberarea licențelor de export, individuale, globale și generale naționale, solicitanții vor depune la ANCEX formularele prevăzute în anexele 1, 2 și 3 la Normele metodologice, completate și semnate, împreună cu documentele specifice tipului de licență solicitat.

Notă: Tipul de licență solicitat se va înscrie numai pe exemplarul cerere, pe celelalte exemplare se va înscrie de către ANCEX după aprobarea licenței.

Pentru eliberarea licențelor generale comunitare de export solicitanții vor depune la ANCEX formularul prevăzut în anexa 4 și angajamentul conform anexei 13 la Normele metodologice, completate și semnate, împreună cu documentele specifice.

Pentru eliberarea licențelor globale și generale de export, solicitantul trebuie să implementeze un sistem de administrare și control intern pentru transferul produselor cu dublă utilizare, denumit Program Intern de Control (PIC), care va fi certificat și evaluat periodic de către ANCEX.

Valabilitatea licenței individuale de export este de maximum 1 an de la data emiterii, care poate fi prelungită prin eliberarea unei noi licențe.

Valabilitatea licenței globale de export este de 3 ani de la data emiterii, care poate fi prelungită prin eliberarea unei noi licențe

Documente aferente