Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse Chimice » Neproliferarea armelor chimice

 

Vizitatori: 375.197


Ultima actualizare:
6-1-2020

Neproliferarea armelor chimice

1. Introducere

Pe plan internaţional, dezvoltarea, producţia şi transferul (import/export) anumitor produse chimice sunt reglementate de Convenţia privind interzicerea armelor chimice (Chemical Weapons Convention - CWC).

Convenţia este apreciată drept un prim instrument juridic, cu vocaţie universală, care vizează eliminarea unei întregi categorii de arme de distrugere în masă, sub un strict control internaţional, fapt care constituie un real progres pentru securitatea regionalã şi globală.

Pentru implementarea prevederilor sale, Convenţia a stabilit infiinţarea Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, Olanda. In prezent, 188 de state sunt părţi la CWC şi membre OIAC. Mandatul OIAC este de prevenire a proliferării armelor chimice şi de verificare a implementării de către statele părţi a prevederilor CWC, inclusiv prin inspecţii la companiile cu activităţi declarabile în termenii Convenţiei.


2. România şi Convenţia privind interzicerea armelor chimice (CWC)

România a fost membru în Consilul Executiv al OIAC pentru mandatul 1 mai 2010 – 1 mai 2012.

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor ANCEX, este autoritatea naţională în domeniu.

OIAC a desfăşurat mai multe inspecţii de rutină la platforme chimice din România iar rapoartele echipelor internaţionale de inspecţie au reflectat implementarea riguroasă a CWC la companiile cu activităţi declarabile în termenii Convenţiei.

România a fost realeasă membru în cadrul Comisiei de Confidenţialitate a OIAC pentru un nou mandat de doi ani, începând cu data de 1 ianuarie 2013. Prima reuniune a avut loc în mai 2013, iar doamna Nineta Bărbulescu a exercitat funcţia de preşedinte.

Detalii suplimentare privind OIAC, inclusiv Rapoartele anuale privind stadiul implementării Convenţiei se găsesc pe site-ul OIAC (www.opcw.org).
 
Documente utile

Fişă sintetică referitoare la Convenţia privind Interzicerea Armelor Chimice şi participarea României la Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice