Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse Chimice » Legislaţie

 

Vizitatori: 374.726


Ultima actualizare:
6-1-2020


Legislație națională


Legea nr. 125 din  9 decembrie 1994
pentru ratificarea Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocarii și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993, publicată în Monitorul Oficial nr. 356 din 22 decembrie 1994

Legea nr. 56 din 16 aprilie 1997
pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, republicată în Monitorul Oficial nr. 116 din 10 februarie 2004

Legea nr. 448 din 12 noiembrie 2003
privind modificarea și completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, publicată în Monitorul Oficial nr.  828 din 22 noiembrie 2003

Ordinul nr. 109 din 3 martie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul respectării dispozițiilor Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, republicat în Monitorul Oficial nr. 228 din 16 martie 2004

Ordinul nr. 121 din 8 martie 2004
privind aprobarea Normelor metodologice de declarare a substantelor chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, republicată, și de autorizare a instalațiilor pentru producerea acestor substanțe, publicat în Monitorul Oficial nr. 233 din 17 martie 2004

Ordinul nr. 176 din 16 noiembrie 2001
pentru aprobarea Ghidului de desfășurare a inspecțiilor internaționale OIAC, publicat în Monitorul Oficial nr. 748 din 23 noiembrie 2001

 Ordinul nr. 177 din 12 mai 2005
privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la declarațiile industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, republicat  în Monitorul Oficial nr. 435 din 23 mai 2005 


între Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) 
și Guvernul României privind privilegiile și imunitățile OIAC

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile și imunitățile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017
Documente aferente

Legislaţie incidentă

  • Legea nr. 92 din 5 aprilie 2004 privind aprobarea participării Romaniei la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor chimice şi biologice (publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 6 mai 2004).