Home Anunturi Produse Militare Produse cu dubla utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Home » Initiative Legislative

 

Vizitatori: 348.132


Ultima actualizare:
14-8-2019

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ  - PROIECT DE ACT NORMATIV

Proiect de Lege  pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată și Expunerea de motive pentru proiectul actului normativ menționat.  


Sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt așteptate, până la data de  6.10.2017, la adresa de e-mail: dancex@mae.ro telefon: 021.305.72.19, fax: 021.311.12.65 sau la adresa poștală a Ministerului Afacerilor Externe/ Departamentul pentru controlul exporturilor, Str. Polonă nr. 8, Sector 1, cod postal 010501.