Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse cu dublă utilizare » Neproliferarea armelor nucleare

 

Vizitatori: 374.741


Ultima actualizare:
6-1-2020

I.Tratatul de Neproliferare Nucleară

 TRATATUL PRIVIND NEPROLIFERAREA ARMELOR NUCLEARE
(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - NPT)


1. Prezentare

A fost deschis spre semnare la 1 iulie 1968 și a intrat în vigoare la 5 martie 1970. NPT numără, în prezent, 189 de state părți. RPD Coreeană a anunțat, unilateral, în 2003, că se retrage din Tratat, iar Israel, India și Pakistan nu sunt părți la NPT.
România a semnat Tratatul în prima zi a deschiderii spre semnare și l-a ratificat la 30 ianuarie 1970, depunând instrumentele de ratificare în capitalele celor trei state depozitare (Marea Britanie, SUA, URSS) la 4 februarie 1970.
Inițial, s-a stabilit ca durata tratatului să fie de 25 de ani de la intrarea în vigoare. La Conferința de examinare a aplicării prevederilor Tratatului din 1995, acesta a fost prelungit pe durată nelimitată.
Pentru obținerea acordului tuturor statelor părți cu privire la prelungirea pe durată nelimitată a Tratatului a fost adoptată „la pachet” Rezoluția privind Orientul Mijlociu (principalele prevederi se referă la andosarea procesului de pace în regiune, reafirmă dezideratul ca toate statele din regiune să adere la NPT și să supună facilitățile nucleare controlului AIEA, solicită tuturor statelor din Orientul Mijlociu să ia măsuri concrete în vederea realizării obiectivului ca această regiune să devină o zonă liberă de arme nucleare).
Tratatul este adesea rezumat de cei trei piloni: non-proliferare, dezarmare, și dreptul de a utiliza tehnologia nucleară în mod pașnic
Tratatul recunoaște cele 5 state, membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, ca state posesoare de arme nucleare: Statele Unite ale Americii, Federația Rusă, Marea Britanie, Franța și China.
La fiecare 5 ani au loc Conferințe de examinare a implementării Tratatului (ultima – New York, 3-28 mai 2010).

 2. Principalele prevederi ale Tratatului

    Statele neposesoare de arme nucleare încheie cu AIEA acorduri de garanții (verificare), care se aplică “surselor sau materialelor speciale fisionabile” produse, prelucrate sau utilizate pe teritoriul acestora.
    Statele posesoare de arme nucleare se angajează să nu transfere arme nucleare sau alte dispozitive explozive nucleare și să nu sprijine, încurajeze sau determine orice stat neposesor de arme nucleare să le producă sau să le obțină pe orice altă cale;
    Statele neposesoare de arme nucleare se angajează să nu producă, să nu primească și să nu obțină, în nici un fel, arme nucleare sau alte dispozitive explozive nucleare;
    Toate statele părți se angajează să faciliteze și să participe la schimbul de echipamente, materiale și informații științifice și tehnice pentru utilizarea pașnică a energiei nucleare, să participe cu bună credință la negocieri asupra stabilirii de măsuri eficiente pentru încetarea cursei înarmărilor și pentru dezarmare nucleară, precum și pentru instituirea unui tratat de dezarmare generală și completă, sub control internațional strict și eficient.
România consideră că NPT reprezintă fundamentul regimului juridic internațional în domeniul neproliferării armelor nucleare și al dezarmării nucleare. România sprijină ferm îndeplinirea obiectivelor NPT, atât cele legate de neproliferarea nucleară, de dezarmarea nucleară cât și cele privind obținerea accesului la energie nucleară pentru scopuri pașnice în condiții de verificare strictă a activităților nucleare. România consideră că Agenția Internațională pentru Energie Atomică deține un rol esențial în promovarea neproliferării nucleare, prin componenta sa practică, tehnică precum și în ceea ce privește folosirea în scopuri pașnice a energiei nucleare, inclusiv în domeniul asigurării securității materialelor radioactive și a siguranței instalațiilor nucleare. România acordă o deosebită importanță, la nivel național, controlului exporturilor pentru consolidarea continuă a regimului internațional de neproliferare nucleară.

II. Grupul furnizorilor nucleari (Nuclear Suppliers Group - NSG)

Grupul Furnizorilor Nucleari.

Istoria Grupului Furnizorilor Nucleari
Grupul Furnizorilor Nucleari (NSG) este un grup de țări furnizoare de tehnologii, materiale și echipamente nucleare, care urmărește să contribuie la neproliferarea armelor nucleare prin implementarea a două linii directoare pentru exporturile nucleare și exporturile nucleare legate.

Organizarea și funcționarea Grupului Furnizorilor Nucleari
Grupul Furnizorilor Nucleari NSG funcționează pe bază de consens. Guvernele Participante care au responsabilitatea generală pentru activitățile Grupului Furnizorilor Nucleari, se întâlnesc o dată pe an, într-o ședință plenară. Un Presedinte desemnat prin rotatie are responsabilitatea coordonării activității  și comunicării.

Liniile Directoare
Liniile directoare ale Grupului Furnizorilor Nucleari urmăresc să asigure că schimburile comerciale nucleare în scopuri pașnice nu contribuie la proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive, și că nu sunt afectate comerțul internațional și cooperarea în domeniul nuclear. Liniile directoare ale Grupului Furnizorilor Nucleari facilitează dezvoltarea comerțului în acest domeniu prin oferirea de mijloace prin care obligația de a facilita cooperarea nucleară pașnică poate fi implementată într-o manieră conformă cu normele internaționale de neproliferare nucleară.
 
Istoria Grupului Furnizorilor Nucleari 
                                                                       
De la începutul cooperării internaționale în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare, țările furnizoare de tehnologii nucleare au recunoscut responsabilitatea de a asigura că o astfel de cooperare nu contribuie la proliferarea armelor nucleare. La scurt timp după intrarea în vigoare a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (NPT) din 1970, consultările multilaterale privind controlul exporturilor nucleare a condus la înființarea a două mecanisme distincte în domeniul exporturilor nucleare: Comitetul Zangger, înființat în 1971, și ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Grupul Furnizorilor Nucleari în 1975.
Grupul Furnizorilor Nucleari (NSG) este un grup de țări furnizoare de tehnologii, materiale și echipamente nucleare, care urmărește să contribuie la neproliferarea armelor nucleare prin implementarea a două linii directoare pentru exporturile nucleare și exporturile nucleare legate.
Liniile Directoare se bazează pe așa-numitul "principiu de neproliferare", adoptat în 1994, prin care un furnizor, fără a aduce atingere altor dispoziții din liniile directoare, autorizează un transfer numai atunci când consideră că transferul nu va contribui la proliferarea armelor nucleare. Principiul de neproliferare încearcă să acopere cazuri rare, dar importante în care, simpla aderare la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare sau la Tratatul Zonei Libere de Arme Nucleare, nu reprezintă prin ea însăși o garanție că un stat se va conforma în mod constant obiectivelor tratatului sau că își va respecta obligațiile prevăzute în tratate.
Liniile directoare NSG sunt compatibile cu, și complementare din punct de vedere juridic, cu diverse instrumente internaționale în domeniul neproliferării nucleare. Acestea includ Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP), Tratatele pentru interzicerea armelor nucleare în America Latină (Tratatul de la Tlatelolco),  Pacificul de Sud (Tratatul de la Rarotonga), Africa (Tratatul de la Pelindaba), Asia de Sud (Tratatul de la Bangkok), și în Asia Centrală (Tratatul de la Semipalatinsk).
Liniile directoare NSG sunt puse în aplicare de  fiecare guvern participant, în conformitate cu legislațiile și practicile naționale. Deciziile privind cererile de export sunt luate la nivel național, în conformitate cu cerințele naționale de acordare a licențelor de export.
Grupul Furnizorilor Nucleari a fost creat în urma detonării în 1974 a unui dispozitiv nuclear de către India, stat care nu deținea arme nucleare, fapt care a demonstrat că tehnologia nucleară transferată în scopuri pașnice ar putea fi utilizată în mod abuziv.
Liniile directoare ale Grupului Furnizorilor Nucleari au fost publicate în 1978, sub forma documentului AIEA INFCIRC/254 (modificat ulterior), aplicabil transferurilor nucleare în scopuri pașnice, pentru a asigura că astfel de transferuri nu vor fi deturnate către cicluri și procese negarantate de utilizare a combustibilului nuclear sau în activități nucleare explozive.

În 1990, la Conferința de Evaluare a Tratatului de neproliferare (TNP), Comitetul de evaluare a făcut o serie de recomandări pentru punerea în aplicare a articolului III, care a avut un impact semnificativ asupra activităților Grupului Furnizorilor Nucleari în anii 1990. În 1992, Grupul Furnizorilor Nucleari a decis să stabilească Linii Directoare pentru transferurile de echipamente cu dublă utilizare legate de domeniul nuclear, materiale și tehnologie (elemente care au ambele aplicații nucleare și non-nucleare), care ar putea avea o contribuție semnificativă la cicluri și procese de utilizare a combustibilului nuclear negarantate sau în activități nucleare explozive. Aceste Liste cu dublă utilizare au fost publicate în Partea a II-a INFCIRC/254, iar liniile directoare originale, publicate în 1978 au devenit partea I din INFCIRC/254.

În 1995, la Conferința de Evaluare și Extindere a Tratatului de Non Proliferare Nucleară (NPTREC) a fost aprobată politica de garantare nucleară, care fusese adoptată de Grupul Furnizorilor Nucleari NSG în 1992, și care reflectă în mod clar convingerea comunității internaționale că această politică de furnizare nucleară este un element vital pentru a îndeplini angajamentele și obligațiile de neproliferare nucleară.

Guvernele Participante au pregătit un document cu informații complete cu privire la Grupului Furnizorilor Nucleari pentru Conferința de Evaluare din 2000 a Tratatului de Non Proliferare Nucleară . Acest lucru a fost difuzat pe site-ul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, sub titlul " Grupul Furnizorilor Nucleari: Originile sale, roluri și activități", publicat ca INFCIRC/539 în noiembrie 2000.

În 2004, plenara de la Göteborg a decis Implementarea mecanismului "catch-all". În 2005, plenara de la Oslo a decis punerea în aplicare a măsurilor adecvate pentru a invoca garanții de rezervă în cazul în care AIEA nu mai poate întreprinde mandatul de garanții într-un stat destinatar. La plenara extraordinară de la la Viena din 2008, convocată de către președintele 2008-2009 al Grupului Furnizorilor Nucleari  (Germania), Guvernele Participante au adoptat o declarație politică privind cooperarea nucleară civilă cu programul nuclear indian garantat de AIEA pentru utilizări civile (INFCIRC/734).

În 2010, Plenara de la Christchurch, Guvernele Participante au stabilit un grup de lucru tehnic numit reuniune dedicată experților tehnici (DMTE), și a mandatat acest grup cu sarcina de a revizui anexele tehnice din partea 1 și partea 2 din liniile directoare NSG. În 2011 Plenara de la Noordwijk, Guvernele Participante au decis să modifice liniile directoare Partea 1, prin consolidarea condițiilor pentru transferul de tehnologie sensibilă pentru îmbogățire și de reprocesare (punctul 6 și punctul 7), publicată în INFCIRC/254/Part 1/Rev.10.

În 2012 Plenara de la Seattle a aprobat recomandarea Grupului Consultativ referitoare la 26 de propuneri tehnice din partea grupului tehnic de experți DMTE.  Tot în plenara de la Seattle, s-a decis să se adauge un nou alineat, nr. 12 la Liniile directoare partea 1, intitulat "Sprijin pentru accesul la combustibil nuclear pentru utilizarea pașnică".  Plenara de la Seattle a fost de acord să ofere Mexicului, calitatea de membru în Grupului Furnizorilor Nucleari NSG, după încheierea unei proceduri intersesiuni. Mexic a devenit un guvern participant al Grupului Furnizorilor Nucleari NSG la 15 septembrie 2012. Plenara de la Seattle a aprobat, de asemenea, să ofere Serbiei, statutul de membru al Grupului Furnizorilor Nucleari, după ce Troica NSG a finalizat consultările cu Guvernul Serbiei pe o serie de probleme nerezolvate.
 
Organizarea și funcționarea Grupului Furnizorilor Nucleari      
                               
Grupul Furnizorilor Nucleari NSG funcționează pe bază de consens. Guvernele Participante care au responsabilitatea generală pentru activitățile Grupului Furnizorilor Nucleari, se întâlnesc o dată pe an, într-o ședință plenară. Un Presedinte desemnat prin rotatie are responsabilitatea coordonării activității  și comunicării.
Plenara
Plenara Grupului Furnizorilor Nucleari poate decide să înființeze grupuri de lucru tehnice pe probleme, cum ar fi revizuirea Liniilor Directoare, anexelor, să dispună modificări ale procedurilor  NSG, să efectueze schimburi de informații și activități de transparență. Plenara Grupului Furnizorilor Nucleari poate acorda mandat  președintelui, pentru a desfășura activități de informare cu țările interesate să aderare la liniile directoare Grupului Furnizorilor Nucleari. În plus față de ședința plenară, Grupul Furnizorilor Nucleari are alte două organisme permanente care raportează plenarei. Acestea sunt Grupul Consultativ (CG) și Grupul pentru Schimbul de Informații (IEM), cu președinți, care, de asemenea, se rotesc anual.
TROIKA:
Actualul președinte, împreună cu președintele anterior și viitorul președinte, formează Troika Grupului Furnizorilor Nucleari.
Grupul Consultativ (CG):
Grupui Consultativ CG se întrunește cel puțin de două ori pe an și are sarcina de a organiza consultări pe probleme asociate cu Liniile Directoare și anexele sale tehnice.
Grupul pentru Schimbul de Informații (IEM):
IEM precede plenara Grupului Furnizorilor Nucleari și oferă o altă oportunitate pentru participanții Grupului Furnizorilor Nucleari să facă schimb de informații și să convină cu privire la obiectivele și conținutul acestor Linii Directoare
Grupul Experților pentru Autorizarea și aplicarea legislației (LEEM):
Subgrup al IEM, Grupul experților pentru licențiere și aplicarea legislației, sau LEEM, discută aspecte legate de eficacitatea licențierii și practicile de punere în aplicare.
Grupuri de lucru: Reuniunea dedicată experților tehnici (DMTE):
La plenara din 2009 de la Budapesta, DMTE a primit mandatul de a începe, în 2010, o Revizuire fundamentală a Listelor de control, cu o abordare holistică, misiune care a fost finalizată în 2013 la plenara de la Praga.
Puncte de contact ale Grupului Furnizorilor Nucleari:
Misiunea Permanentă a Japoniei la organizațiile internaționale de la Viena, acționează în prezent ca Punct de Contact și realizează o funcție practică de suport. Aceasta primește și distribuie documentele Grupului Furnizorilor Nucleari, notifică îndeplinirea programelor și oferă asistență practică în plenara Grupului Furnizorilor Nucleari, Președintelui, Grupului Consultativ, IEM a diferitelor grupuri de lucru stabilit de către plen.
 
Liniile directoare ale Grupului Furnizorilor Nucleari                                                       

Liniile directoare ale Grupului Furnizorilor Nucleari urmăresc să asigure că schimburile comerciale nucleare în scopuri pașnice nu contribuie la proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive, și că nu sunt afectate comerțul internațional și cooperarea în domeniul nuclear. Liniile directoare ale Grupului Furnizorilor Nucleari facilitează dezvoltarea comerțului în acest domeniu prin oferirea de mijloace prin care obligația de a facilita cooperarea nucleară pașnică poate fi implementată într-o manieră conformă cu normele internaționale de neproliferare nucleară.

Liniile Directoare privind transferurile nucleare (INFCIRC/254, partea 1)
Principiile fundamentale pentru măsuri de siguranță și de control al exporturilor trebuie să se aplice transferurilor nucleare în scopuri pașnice către orice stat care nu deține arme nucleare și, în cazul controalelor la retransferuri, transferurilor către orice stat. În acest sens, furnizorii au definit așa-numita listă de declanșare Trigger List. Această listă include Liniile directoare privind transferurile nucleare, cum ar fi protecția fizică, garanțiile, controale speciale asupra exporturilor sensibile, aranjamente speciale pentru exportul de instalații de îmbogățire, controalele privind materiale utilizabile la arme nucleare, controale la retransferuri precum și activitățile de sprijin.
Anexele Liniilor Directoare guvernează exportul de produse care sunt special proiectate sau pregătite pentru uz nuclear. Acestea includ în prima anexă (Anexa A), materiale și echipamente, precum și tehnologia asociată cu fiecare dintre elementele de pe lista de declanșare - Trigger List.
Cea de a doua anexă (Anexa B) include clarificări ale elementelor de pe lista de declanșare - Trigger List:

- Reactoare nucleare și echipamente;
- Material non-nucleare pentru reactoare;
- Instalații și echipamente pentru reprocesare,
- Instalații și echipamente de fabricare a elementelor de combustibil nuclear
- Instalații și echipamente pentru separarea izotopilor
- Instalații pentru producerea apei grele; și
- Instalații și echipamente pentru conversie

O altă anexă (Anexa C) descrie criteriile pentru nivelurile de protecție fizică

Liniile directoare pentru transferurile de echipamente, materiale, software și  tehnologii asociate, cu dubla utilizare. (INFCIRC/254, Part 2)
Pornind de la obiectivul de evitare a proliferării armelor nucleare și prevenirea actelor de terorism nuclear, furnizorii au luat în considerare proceduri în ceea ce privește transferul de anumite echipamente, materiale, software, și tehnologii associate, care ar putea aduce o contribuție majoră la o "activitate nuclear explozivă, "o" activitate nucleară negarantată sau acte de terorism nuclear. În acest sens, furnizorii au convenit asupra unor principii, definiții comune, și unei liste de control al exportului de echipamente, materiale, software și tehnologii conexe.
Acest al doilea set de linii directoare NSG guvernează exportul legat de produse cu dublă utilizare și tehnologii, care conțin elemente ce pot aduce o contribuție majoră la un activități nucleare negarantate sau activități nucleare explozive, dar care au utilizări non-nucleare, în industrie. Lista include linii directoare pentru transferul de produse cu dublă utilizare care sunt enumerate în anexă. Anexa enumeră următoarele categorii:

- Echipamente industriale
- Materiale
- Echipamente de separare a izotopilor de uraniu și componente (altele decât elementele din Trigger List)
- Echipamente pentru producția 
 de apa grea (altele decât elementele din Trigger List)
- Echipamente de testare și măsurare pentru dezvoltarea dispozitivelor nucleare explozive.