Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse Militare

 

Vizitatori: 374.726


Ultima actualizare:
6-1-2020


Transferurile de produse militare sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată.

Regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare  supune controlului următoarele operațiuni cu produse militare:

a) exportul, importul și transferul, în regim definitiv sau temporar, din sau în teritoriul României;
b) intermedierea;
c) tranzitul prin România;
d) transbordările efectuate pe teritoriul României.

De asemenea, se supun regimului de control destinația și utilizarea finală a produselor militare care fac obiectul operațiunilor prevăzute mai sus.

Regimul de control se aplică tuturor persoanelor care efectuează operațiunile menționate anterior. Prin persoană se înțelege orice persoană fizică sau juridică rezidentă în România, inclusiv autoritățile publice. Regimul de control se aplică și persoanelor fizice române aflate în afara teritoriului național, în conformitate cu dreptul internațional.

Operațiunile cu produse militare definite de cadrul legal se autorizează prin licență.

Persoanele prevăzute de cadrul legal pot solicita efectuarea de operațiuni de comerț exterior cu produse militare numai după primirea confirmării de înregistrare de către Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor. Soluționarea cererilor de înregistrare este condiționată de obținerea avizului Ministerului Apărării Naționale.

Pentru fiecare operațiune în parte, persoanele prevăzute de cadrul legal au obligația să solicite eliberarea de licențe la Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru Controlul Exporturilor.

Se exceptează de la prevederile regimului de control operațiunile prevăzute de cadrul legal efectuate în legătură cu participarea:
a) forțelor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională la misiuni, operații, exerciții, activități de instruire și ceremoniale, în afara teritoriului României;
b) forțelor armate străine sau structuri de aplicare a legii din străinătate care au aprobarea autorităților române pentru intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul pe teritoriul României.

Prevederile regimului de control nu se aplică tranzitului și transbordării atunci când acestea sunt aferente unui transfer de produse militare între două state membre ale Uniunii Europene.


                       
 IMPORTANT! 

Pentru asigurarea pazei cu efective de jandarmi în timpul transportului produselor speciale pe teritoriul României, vă recomandăm să vă adresați Inspectoratului General al Jandarmeriei Române care are atribuții specifice privind aplicarea prevederilor Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. Lista produselor militare care necesită asigurarea pazei  cu efective de jandarmi poate fi consultată aici.


Conform art. 1, alin (4) din OUG nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată, prevederile ordonanței nu se aplică operațiunilor cu arme de foc, piese și componente esențiale ale acestora, precum și munițiile destinate uzului civil.  Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliției Române-Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase este autoritatea națională competentă pentru controlul acestora. Această măsură a fost impusă de Regulamentul (UE) nr. 258/2012 care a intrat în vigoare pe întreg teritoriul Uniunii Europene la data de 30.09.2012.

 


   


 

Documente utile
Link-uri utile