Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse Chimice

 

Vizitatori: 374.727


Ultima actualizare:
6-1-2020

Pe plan internațional, dezvoltarea, producția, transferul (import/export) anumitor produse chimice sunt reglementate de Convenția privind interzicerea dezvoltãrii, producerii, stocãrii și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora ( cunoscutã și sub numele de Convenția privind interzicerea armelor chimice, abreviere în englezã CWC = Chemical Weapons Convention, denumitã în continuare Convenție).

Convenția este apreciatã ca un prim instrument juridic, cu vocație universalã, care vizeazã eliminarea unei întregi categorii de arme de distrugere în masã, sub un strict control internațional, constituind un real progres pentru securitatea regionalã și globalã.

Textul Convenției a fost finalizat și adoptat de Conferința pentru Dezarmare de la Geneva la 3 septembrie 1992. Convenția a fost deschisã pentru semnare la 13 ianuarie 1993 la Paris.

România a semnat Convenția în prima zi de la deschiderea spre semnare și a ratificat-o la 9 decembrie 1994 prin Legea nr. 125/1994. A depus la Secretariatul General al ONU instrumentele de ratificare la 15 februarie 1995.

Convenția cuprinde un preambul, 24 articole și trei anexe.

Substanțele chimice aflate pe listele de control din Anexa 1 (lista 1, 2, 3) la Convenție cuprind agenți chimici de luptã propriu-ziși, precursori cheie (pentru faza finalã de obținere) și precursori din fazele anterioare.

Convenția prevede de asemenea, declararea capacitãților care produc, peste anumite limite, așa numitele substanțe organice definite considerându-se cã instalațiile respective ar putea fi utilizate pentru fabricarea agenților chimici de luptã sau a precursorilor acestora.

Prin urmare, un numãr important de producãtori de substanțe chimice, ca și de utilizatori ai produselor chimice, au obligația de a face declarații anuale și de a primi inspecții.

Produsele (substantele) chimice înscrise în listele de control sunt considerate, dupã caz, produse militare sau cu dublã utilizare, importul și exportul acestora fiind supuse regimului de control al exporturilor de produse militare sau de produse și tehnologii cu dublã utilizare, dupã caz.

Pentru realizarea obiectivelor și scopurilor și pentru asigurarea aplicãrii prevederilor sale, Convenția a stabilit inființarea Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice, cu sediul la Haga (Regatul Olandei) și având ca membri toate statele pãrți. Aceasta este mandatatã sã asigure cã nu se produc arme chimice pe teritoriul vreunui stat parte și sã supravegheze distrugerea capacitãților existente din domeniul armelor chimice.

Persoanele care desfãșoarã activitãți (producție, import, export, tranfer intracomunitar) cu substanțele chimice aflate pe listele de control ale Convenției au obligația de a depune la ANCEX declarațiile anuale industriale, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 56/1997, republicatã si Normelelor metodologice, aprobate prin Ordinul președintelui ANCEX nr.177/2005.

În atentia companiilor care desfãsoarã operatiuni cu produse chimice
Vã reamintim cã termenul de transmitere (în original) a declaratiilor anuale privind activitãtile de import/export/transfer intracomunitar/productie cu substantele chimice care se gasesc pe listele de control din Anexa nr. 1 a Legii nr. 56/1997, republicatã, desfãsurate în anul 2018,  întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 56/1997, republicatã si a Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul presedintelui ANCEX nr. 177/2005, este de 1 februarie 2019.
Precizãm cã trebuie completate si transmise declaratiile privind activitãtile de import/export/transfer intracomunitar cu substante chimice din Anexa nr. 1 a Legii nr. 56/1997, republicatã, indiferent de cantitatea tranzactionatã. 

 

Documente aferente

Links

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
CAS (Chemical Abstracts Service) Registry Numbers
ChemSub Online