Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Home

 

Vizitatori: 374.743


Ultima actualizare:
6-1-2020

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor (ANCEX), este autoritatea națională în domeniul controlului exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, produse cu dublă utilizare și răspunde, de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

Controlează modul de îndeplinire a obligațiilor și a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile și aranjamentele internaționale în domeniu și în conformitate cu legislația și tratatele Uniunii Europene.

Acordă, la cerere, consultanță de specialitate agenților economici și altor persoane interesate în efectuarea de operațiuni de comerț cu produse militare sau cu dublă utilizare, supuse regimului de control.

Reprezintă România în cadrul activităților desfășurate de organizațiile și organismele internaționale cu responsabilități în domeniul controlului produselor militare și al produselor cu dublă utilizare.

Licențiază operațiunile de export, import, tranzit internațional, transbordare, intermediere și asistență tehnică pentru produse militare și produse cu dublă utilizare, cât și operațiunile care se efectuează fără atingerea teritoriului fizic al României. 


    Nou! În atenția exportatorilor de produse cu dublă utilizare

    REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2199 AL COMISIEI din 17 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare


    GHID revizuit pentru completarea cererii de consultanță 


    Legături utile

    Tratate, regimuri de control și organizații internaționale